15 ngày tổng khởi nghĩa thắng lợi trong cách mạng tháng Tám được tính từ mốc lịch sử nào?

A.

14/8/1945 đến 28/8/1945

B.

15/8/1945 đến 30/8/1945

C.

16/8/1945 đến 30/8/1945

D.

18/8/1945 đến 2/9/1945

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

14/8/1945 đến 28/8/1945

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.