Nhằm phục vụ cho nhu cầu chiến tranh, quân Nhật cướp ruộng đất của nông dân, bắt nhân dân nhổ lúa, ngô để làm gì?

A.

Để trồng cây công nghiệp.

B.

Để trồng đay và thầu dầu.

C.

Để trồng cao su.

D.

Để trồng đav và cao su.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Để trồng đay và thầu dầu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.