Cuộc mít tinh lớn của hai vạn rưỡi người tại quảng trường Nhà Đấu Xảo – Hà Nội năm 1938 diễn ra vào dịp

A.

Kỉ niệm ngày thành lập Đảng

B.

Kỉ niệm này Quốc tế Lao động

C.

Kỉ niệm Xô Viết Nghệ - Tĩnh

D.

Kỉ niệm Cách mạng tháng Mười Nga

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Kỉ niệm này Quốc tế Lao động

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.