Nhân dân đã đưa yêu sách gì lên phái viên Gôđa?

A.

Yêu sách đòi tăng lương, giảm sưu thuế

B.

Yêu sách đòi cải thiện đời sống

C.

Yêu sách về tự đo, dân chủ

D.

Yêu sách về dân sinh, dân chủ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Yêu sách về dân sinh, dân chủ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.