Từ tháng 5 đến tháng 8 năm 1930, phong trào cách mạng nổ ra mạnh nhất ở đâu?

A.

ở miền Bắc

B.

ở miền Nam

C.

ở miền Trung

D.

Trong cả nước 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

ở miền Trung

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.