Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập ngày

A.

4-6-1945

B.

15-5-1945

C.

16-4-1945

D.

20-4-1945

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

4-6-1945

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.