Kinh tế Việt Nam bước vào thời kì suy thoái khủng hoảng từ khi nào?

A.

Từ năm 1930.

B.

Từ năm 1929.

C.

Từ năm 1931.

D.

Từ năm 1929

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Từ năm 1930.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.