Cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mĩ kéo dài trong thời gian nào

A.

8/5/1964-1/11/1968

B.

5/8/1964-1/11/1968

C.

2/7/1964-2/11/1968

D.

7/12/1965-1/12/1968

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

5/8/1964-1/11/1968

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.