Qua cuộc cải cách ruộng đất miền Bắc đã triệt để thực hiện khẩu hiệu nào?

A.

Tấc đất tấc vàng

B.

Tăng gia sản xuất!Tăng gia sản xuất ngay!Tăng gia sản xuất nữa!

C.

Độc lập dân tộc,ruộng đất dân cày.

D.

Người cày có ruộng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Người cày có ruộng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.