Quá trình diễn biến của hội nghị Pari gắn với đời tông thống nào của Mĩ ?

A.

Ken nơ đi, Ních Xơn

B.

Giôn xơn, Ních Xơn 

C.

Ních Xơn, Pho

D.

Giôn xơn, Ních xơn, Pho

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Giôn xơn, Ních Xơn 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.