Âm mưu cơ bản của chiến tranh đặc biệt là:

A.

Dùng người Việt đánh người Việt

B.

Đưa quân đội viễn chinh và chư  hầu sang xâm lược Việt Nam

C.

Tiến hành dồn dân, lập ấp chiến lược

D.

Tăng cường lực lượng quân Ngụy

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dùng người Việt đánh người Việt

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...