Sau Hiệp định Pari,thực tế miền Nam Việt Nam có mấy lực lượng chính trị

A.

2

B.

3

C.

4

D.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.