........được coi là Ấp Bắc đối với Mĩ và quân đồng minh trong Chiến tranh cục bộ

A.

Núi Thành ( Quảng Ngãi)

B.

Vạn Tường (Quảng Ngãi)

C.

Củ Chi (Sài Gòn)

D.

Hòa Vang,Chu Lai (Quảng Nam)

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vạn Tường (Quảng Ngãi)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.