.....là trận thắng quyết định của ta,đã buộc Mĩ phải tuyên bố ngừng hẳn các hoạt động chống phá miền Bắc (15-1-1973)

A.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

B.

Cuộc tiến công chiến lược 1972

C.

Trận Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972

D.

Hiệp định Pari 1973

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trận Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.