Cuộc chiến đấu ở các đô thị của quân dân ta đã phá tan được âm mưu nào của thực dân Pháp ?

A.

Đánh nhanh, thắng nhanh

B.

Đánh úp

C.

Dùng người Việt trị người Việt

D.

Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đánh úp

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.