Binh đoàn quân dù của Pháp đổ quân chiếm những vị trí nào?

A.

Bản Thi.

B.

Đèo Bông Lau.

C.

Thị xã Bắc Kạn.

D.

Thị xã Bắc Kạn, thị trấn Chợ Mới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Thị xã Bắc Kạn, thị trấn Chợ Mới.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.