Pháp huy động quân từ đâu lên chiếm lại Đông Khê và đón quân từ Cao Bằng về?

A.

Từ Lạng Sơn.

B.

Từ Đình Lập.

C.

Từ Na Sầm.

D.

Từ Thất Khê.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Từ Thất Khê.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.