Hạ tuần tháng 11 - 1946, quân Pháp khiêu khích, tiến công: ta ở đâu?

A.

Ở Hải Phòng, Lạng Sơn

B.

Ở Hải Phòng

C.

ở Lạng Sơn.

D.

ở phố Hàng Bún

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ở Hải Phòng, Lạng Sơn

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.