Đối với địch, Thượng Lào là

A.

căn cứ chiến lược quan trọng.

B.

vùng chiến lược quan trọng,

C.

hậu phương an toàn của địch.

D.

tiền phương của địch.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

hậu phương an toàn của địch.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.