Địa bàn nổ ra cuộc khởi nghĩa Nam Kì là

A.

một tĩnh.

B.

nhiều tỉnh.

C.

miền Đông và miền Tây Nam Bộ.

D.

miền Đông Nam Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

miền Đông và miền Tây Nam Bộ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.