Lực lượng tham gia cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn là

A.

Nhân dân các tỉnh Bắc Kì.

B.

Nhân dân Bắc Sơn.

C.

Nông dân.

D.

Nông dần và thợ thủ công.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nhân dân Bắc Sơn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.