Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam bắt đầu từ

A.

công nghiệp.

B.

nông nghiệp

C.

nông nghiệp và công nghiệp.

D.

xuất nhập khẩu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

nông nghiệp

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.