Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa ở Huế là

A.

ủy ban khởi nghĩa thành phố Huế.

B.

ủy ban khỏi nghĩa tỉnh Thừa Thiên,

C.

Đảng bộ thành phố Huế.

D.

Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

ủy ban khỏi nghĩa tỉnh Thừa Thiên,

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.