Khi biên độ dao động tăng gấp đôi thì đại lượng nào sau đây cũng tăng gấp đôi?

A.

Chu kì.

B.

Tần số.

C.

Vận tốc cực đại.

D.

Thế năng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vận tốc cực đại.

Ta có vận tốc cực đại: vmax = Aω. Suy ra khi A tăng gấp đôi thì vận tốc cực đại tăng gấp đôi.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.