** Một lò xo nhẹ treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên là 30 (cm). Treo vào đầu dưới lò xo một vật nhỏ thì thấy hệ cân bằng khi lò xo giãn 10 (cm). Kéo vật theo phương thẳng đứng cho tới khi lò xo có chiều dài 42 (cm), rồi truyền cho vật vận tốc 20 (cm/s) hướng lên trên vật (vật dao động điều hòa).Lấy g = 10 (m/s2). Khoảng thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí có li độ 2 (cm) đến –2 (cm) là:

A.

t = π10 (s).

B.

t = (s).

C.

t = (s).

D.

t = π (s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 Lời giải:

Chu kỳ dao động: T=2πl0g=π5; ω=10rad/s

+ Khi lò xo có chiều dài l = 42cm thì l = l0+Δl0+x ⇒x = 2cm

    A=x2+v2ω2=2.2cm

+Kẻ trục thời gian: Khoảng thời gian đi từ - A đến A: T/2 tức là  t=π10s 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.