Hai dao động x1 = Asinωt và x2 = Asin(ωt + ) là:

A.

Đồng pha nhau.

B.

Vuông pha nhau.

C.

x1 trễ pha hơn x2.

D.

x1 sớm pha hơn x2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

x1 trễ pha hơn x2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.