Một con lắc lò xo dao động với biên độ A = 5 (cm), chu kì T = 0,5 (s). Phương trình dao động của vật ở thời điểm t = 0 khi vật có li độ x = 2,5 (cm) đang chuyển động theo chiều dương có dạng:

A.

x = 5cos(πt - π3) (cm).

B.

x = 5cos(4πt +π3 ) (cm).

C.

x = 5cos(4πt – π3) (cm).

D.

x = 5cos(2πt +π3 ) (cm).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Khi t = 0 vật ở x0 = 2,5 (cm) đang chuyển động theo chiều dương

t = 0 x0 = 2,5cmv0>05.cosφ = 2,5φ<0cosφ=12φ<0φ = -π3

Vậy phương trình dao động là: x = 5cos(4πt - π3) (cm).

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.