Một lò xo độ cứng k = 60 (N/m) được cắt thành hai lò xo có chiều dài l1 và l2 với 2l1 = 3l2. Độ cứng k1 và k2 của hai lò xo l1 và l2 lần lượt là:

A.

74 (N/m) và 66 (N/m).

B.

47 (N/m) và 88 (N/m).

C.

100 (N/m) và 150 (N/m).

D.

127 (N/m) và 73 (N/m).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

100 (N/m) và 150 (N/m).

Độ cứng của lò xo được tính theo công thức: .

Khi chưa cắt thì ta có       (1)

Khi cắt thành 2 lò xo thì có:

     (2)

    (3)

Từ (1), (2) và (3) ta có: k0l0 = k1l1 = k2l2 (*)

      (4)

Ta lại có l1 + l2 = l0 và 2l1 = 3l2 5l1 = 3l0     (5)

Kết hợp (4) và (5) k1 = k0 = 100 (N/m), thay vào (*) ta được k2 = 150 (N/m).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.