Một vật nặng khối lượng m = 1 kg gắn vào một đầu lò xo có khối lượng không đáng kể, đầu còn lại phía trên lò xo được giữ cố định. Cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 2,5 Hz. Trong quá trình vật dao động, chiều dài lò xo thay đổi từ 1= 20 cm đến 2 = 24 cm. Lấy g = 10 m/s22 = 10. Tại vị trí nào vật chịu tác dụng của lực đàn hồi nhỏ nhất và độ lớn của lực đàn hồi nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

A.

Vị trí cao nhất; Fmin = 0N.

B.

Vị trí thấp nhất; Fmin = 0N.

C.

Vị trí thấp nhất; Fmin = 5N.

D.

Vị trí cao nhất; Fmin = 5N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Vị trí cao nhất; Fmin = 5N.

Ta có ω2 = = (2f)2  k = m(2f)2. Khi vật ở vị trí cân bằng:

F = P  kΔ = mg  Δ =  =  = 0,04 m = 4 cm.

Biên độ dao động của vật:  = 2 cm. Vì Δ > A nên trong quá trình dao động lò xo luôn bị dãn. Suy ra tại vị trí cao nhất, lò xo bị biến dạng ít nhất và lực đàn hồi cực tiểu tác dụng vào vật: Fmin = k(Δ – A) = m(2f)2.(Δ – A) = 5N.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.