Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 4cm. Vận tốc của vật bằng 1 m/s tại vị trí li độ x = 2 cm. Tần số dao động của vật bằng:

A.

5,46 Hz.

B.

3,36 Hz.

C.

7,6 Hz.

D.

4,59 Hz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

4,59 Hz.

Áp dụng công thức  suy ra , = = 4,59 Hz

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.