** Quả cầu của con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục nằm ngang với li độ được xác định bởi: x = 0,04sin2πt (m):

Vận tốc và gia tốc cực đại mà quả cầu đạt được là:

A.

vM = 0,251 (m/s), aM = 1,58 (m/s).

B.

vM = –0,251 (m/s), aM = –1,58 (m/s2).

C.

vM = 0,040 (m/s), aM = 0,040 (m/s2).

D.

vM = –0,251 (m/s), aM = 1,58 (m/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 Gia tốc cực đại là: am =ω2.A  =1,58 (m/s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.