Choose a word that has different stress pattern:

customer                   deliver                    kilometre                    document

A.

customer                   

B.

deliver                    

C.

kilometre                    

D.

document

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

deliver

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.