Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

traffic                    drank                    tradition                    drastic

A.

traffic                    

B.

drank                    

C.

tradition                    

D.

drastic

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

tradition

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.