Choose a word that has different stress pattern:

creative                 furniture                 computer                 collection

A.

creative                

B.

 furniture                 

C.

computer                 

D.

collection

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

furniture

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.