Choose a word that has different stress pattern:

fluctuate             unhealthy              industry              immigrant

A.

fluctuate             

B.

unhealthy              

C.

industry             

D.

 immigrant

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

unhealthy

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...