Choose the best answer for the following sentence:

It’s interesting at parties to see how people ____________  socially.

 

A.

cough                     

B.

interact             

C.

 keep                     

D.

tuck

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

interact 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.