Choose the best answer for the following sentence: 

The manager  _________________________ and ______________________ you in a few minutes.

 

A.

had just come / saw                                     

B.

must come / see

 

C.

has just come / seen                                    

D.

has just come / will see

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

has just come / will see

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.