Choose the best answer for the following sentence:

Do your parents celebrate _____________ wedding anniversary each year?
 

A.

 his          

B.

her   

C.

our             

D.

their

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

their

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.