Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

It is Tom that has admitted to steal my watch.

A.

is

B.

that

C.

has admitted

D.

to steal

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

to steal → stealing

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...