Choose the word whose stress is on the second syllable:

temperature                       elevator                      luxuriant                     alternative

A.

temperature                       

B.

elevator                      

C.

luxuriant                     

D.

alternative

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

luxuriant     

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.