Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

Half past seven. Don't forget tell Jim. I hope he will come.

A.

Don't

B.

 forget 

C.

tell 

D.

Jim

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

tell → to tell

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...