Chiến sĩ đánh bộc phá ở Đông Khê trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 được phong anh hùng là

A.

La Văn Cầu.

B.

Cù Chính Lan.

C.

Nguyễn Quốc Trị.

D.

Ngô Gia Khảm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

La Văn Cầu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.