Choose a word that has different stress pattern:

informal                 classmate                  library                   horrible

A.

informal                 

B.

classmate                 

C.

library                   

D.

horrible

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

informal 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.