Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

promise              praise                surprise             realise

A.

promise              

B.

praise               

C.

 surprise            

D.

 realise

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

promise 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.