Find a mistake in the four underlined parts of the sentence and correct it:

The 17th Asian Games, officially known as the XVII ASIAD, is the largest sporting event in

Asia governing by Olympic Council of Asia.

A.

officially

B.

as

C.

the largest

D.

governing

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

governing → governed

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.