Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:

loud                           sound                         scout                       bought

A.

loud 

B.

sound  

C.

scout 

D.

bought

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

bought

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.