Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest: 

pursuit               suitable             recruit                building

A.

pursuit               

B.

suitable            

C.

 recruit               

D.

 building

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 building

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.