Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

The man was shot in the bank robbery. The doctors are operating on him.

A.

The man was shot in the bank robbery where the doctors are operating on him.

B.

The man whom the doctors are operating on him was shot in the bank robbery.

C.

The man was whom the doctors are operating on him shot in the bank robbery.

D.

The doctor are operating on the man who was shot in the bank robbery.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

The doctor are operating on the man who was shot in the bank robbery.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.