Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the rest:  

cure                  mute                sure               pure

A.

cure                  

B.

mute               

C.

 sure            

D.

   pure

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

sure

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.