Choose one sentence that has the same meaning as the root one:

She invited us to her birthday party last week.

A.

It is us that was invited to her birthday party last week.

B.

It was us that was invited to her birthday party last week.

C.

It were we that were invited to her birthday party last week.

D.

It was we that were invited to her birthday party last week.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

It was we that were invited to her birthday party last week.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.